Products - TerraBore

TerraBore Release Notes


Date

Version

Changes

2020-02-20 020.001 Lisenssipäivitys (v20)
2019-06-12 019.002 Rakeisuuskäyrät piirretään omaksi ryhmäkseen leikkauksessa
2019-02-18 018.099 lisätty näytteenoton lisäkanavat ja rakeisuuskäyrät
Huom! Päivittää kirjoittamiensa tietokantatiedostojen versionumeron
Vanhemmilla ohjelman versioilla ei tällöin enää pääse tietoja katsomaan
2018-03-01 018.001 Version 18 lisensointi
2017-12-11 017.005 Vuosinumerot karttamerkkeihin

Lisää piirto-optioita

Projektinimien ulosvienti

Valmius näytteenoton lisäkanaviin
2017-05-04 017.002 Korjattu ongelma diagrammien kopioinnissa aktiivisen tiedoston kuvantoon
2017-02-10 017.001 Mahdollisuus näyttää kairausvuosi karttamerkeissä tai leikkauksissa
Diagrammien kopiointi referenssitiedostoissa oleviin leikkauksiin
Orsi- ja pohjavesiputki -tutkimuksille tuki
2016-08-29 016.004 Koekuopan vienti poikkileikkeeseen korjattu
Nolla-alkuisten pisteiden virheellinen haku tietokannasta korjattu
Nolla-alkuisten tekla-pisteiden sisäänluku korjattu
Usean pisteen poisto -toiminnon korjattu
2016-05-06 016.002 Painokairauksen sisäänluku infra-formaatissa muutettu s.e. vapaapainuma tulee nolla-painoksi, ei nolla-lyönniksi.
Parannettu EM-maalajitukea.
2016-02-24 016.001 Compiled for license version 16
2015-11-12 015.004 -Korjattu infra-formaatin vientitoiminnon ongelma EM -maalajien yhteydessä
-Muita pienempiä ongelmakorjauksia
2015-02-16 015.002 Lisenssimoduulikorjaus, joka mahdolistaa tämän ohjelmaversion ajamisen myös version 16 lisensseillä
2015-01-20 015.001 Tuki PK-tunnukselle lisätty infra-formaatin tuonti/vienti -työkaluun.

Tässä versiossa tunnuksen koko rajoitettu kolmeen nimikirjaimeen, jottei kantaversiota tarvitse vielä päivittää. Päivitys vuoden lopussa, johon kasataan myös muita vastaavia muutostarpeita.
2014-05-21 014.004 Korjattu muuta -diagrammit toiminto

Korjattu dgn-tiedostosta suoraan kuvantoon siirrettyjen diagrammien kopioitumisongelma
2014-05-02 014.003 Vanhojen ja uusien diagrammien yhteiskäyttöongelma korjattu

Kuvantoon kopioinnin diagrammihaku muutettu toimimaan joko karttamerkkien perusteella kannasta käsin tai sitten pelkästään diagrammi dgn-tiedostosta kopioimalla
2014-02-28 014.002 Vanhan V8-version asennusongelma korjattu

Pieniä parannuksia infra-formaattiin
2014-02-17 014.001 Palautettu Geodimeter-laitteelta tuleva koordinaattitiedon sisäänluku ja liittäminen pistetietoihin.

Toiminto on rajattu kokonaislukumuotoisiin työ- ja pistetietoihin.
2014-01-10 013.006 Automaattinen numerointi infra-formaatin sisäänluvussa korjattu

Kairaustietojen yleistietojen manuaalisessa muokkauksessa ollut virhe korjattu (nimikirjaimet ja päivämäärä tallentuivat väärin).


top

© Terrasolid Oy, 2012-2020
All rights reserved.

Optimized for Firefox 10+, IE 9+, Opera 12+, Chrome 34+
JavaScript must be enabled

Impressum, Disclaimer & Privacy

Last update on this website: 25.09.2020
Last update on this page: 11.09.2019