Products - TerraPipe

TerraPipe Release Notes


Date

Version

Changes

2019-12-12 019.004 1. Kommentoon Sijoita putki on lisätty putken sijoitusmuoto Viivan valinta (haamukaivot)
2. InfraModel eksportissa on muuttunut Struct name muodustus - jos kaivolla on numero, sitten tulee se Struct name, jos ei, sitten tee ohjelma sisäisen uniikkinumeron.
3. Asetuksiin on lisätty InfraModel Kaivojen kuvaus. Käyttäjä saa määrittä parametrien avulla eksportissa Struct desc arvon (esim. Sadevesikaivo, Ritiläkaivo, ...)
2019-03-18 019.002 * Bugikorjaus: Käsky Muuta putkielementti kaatuu jos elementin valikko on : Valitse.
*Bugikorjaus: karttaesityksessa monien dimensionelementtien asetuksien takia putken korkeustekstien viiteviivat tuli viivan päälle.
2018-02-01 017.004 1. Lisätty käskyyn Listaa kaivot tai putket valikot Kaivot (full list) ja 'Putket (full list).
2. Lisätty XML-export käskyyn InfraModel 4
muoto
2017-06-27 017.003 Parantunut toiminta Hae elementit - putkien tuloslistassa lisätty sarakkeet ja mahdollisuus valita putkielementteja

Parantunut putkien materiaali valikko asetus
2017-03-15 017.002 1. Parannus komennossa Projisoi poikkiputki pituusleikkaukseen. Asetuksissa Leikkausesitys Poikkileikkaus mahdollisuus lisätä putkelle materiaalin ja tyypin teksteja ja asettaa putken sisärajaan ulkonäkö
2017-03-09 017.001 Lisätty kaivokorttien käyttäjän määrittely solutiedoston avulla
2016-12-15 016.004 1. virheen korjaus - Muuta putkielementti käskyllä syntyi tuplaelementi, jos oli valitsettu kaivo, sen jälkeen putki ja sen jälkeen muokattiin kaivon syvyyttä
2.käskyn Projisoi poikkiputki pituusleikkaukseen - ohjelma kirjoittaa vietoputkeen vesijuoksun korkeuden
2016-12-05 016.003 1. korjattu/täydennetty putkien käsittelymahdollisuuksia, missä sisä - ja ulkohalkaisija ovat erikokoisia
2. täydennetty käsky Tee kaivokortit, lisätty uusi kaivokorttien muoto
3. käskyssä Projisoi putket poikkileikkaukseen on mahdollisuus lisätä putken halkaisija, materiaali, tyyppi. Asetuksissa kaivannon viivan tason värin, viivan tyypin määrittely.
4. Käskyyn Sijoita kaivo lisätty mahdollisuus lisätä kaivo elementin valikon kautta
5. Asetuksissa Toiminta lisätty mahdollisuus ohjelman käynnistyksessä kysyä aina inf tiedoston määrittelya
2016-02-23 016.001 Ohjelman uusi versio 016.xxx lisenssille
2016-01-28 015.009 1. Paineputkien korkeusviiteviivat Z-koordinaatti tulee karttaesityksessä samaan, kuin putken Z.
2. Kaivokortilla on lisäksi valikko Teleskooppirengas putattu tai hitsattu
2015-11-20 015.008 1. XML formaattiin lisätty venttiilin numeron luku/talletus
2015-11-19 015.007 1. Käskyyn Tee karttaesitys on lisätty parametri, joka mahdollistaa lyhyjen viivojen tapauksella kytkeä suuntanuolet pois
2. Karttaesityksen asetuksiin on lisätty parametri, jonka avulla saa riippuen putken tyypistä yhdistää perakkaisten putkien viivat murtoviivoiksi
3. Korjattu vika : jos asetuksissa oli määritelty kaukolämmön putken tyyppi, niin karttaesityksen määritelyt eivät toimineet
2015-05-31 015.006 1. Lisätty Paine/vietto tunnus Ylivuoto. Ylivuoto putkille saa määrittä oma elementtien suunnittelu- ja karttaesityksen atribuutit.

2. Kaivokorteissa suuntakello alkaa poistoputkesta, joka ei ole Ylivuoto

3. Parannettu käsky Piirrä kaivokortit. Jos kaivo on Paine-kaivo, niin suuntakello alkaa sisääntulevasta putkesta. Parannettu putkien numerointi, jos Poisto-putkia on enemmän kun yksi.

4. Korjattu vika käskyssa Muuta putkilinja, missä ei muutettu kaivon Paine/vietto tunnusta.

5. Korjattu vika palopostien karttaesityksessa, jos on määritelty sivusiirto

6. Liitosten karttaesitykseen (asetukset Karttaesitys-->Liitokset) lisätty viivan vahvuuden asetus, värin määrittelyyn lisättu valikko By Level ja tason määrittelyn tason nimi.
2015-05-13 015.005 Korjattu toiminto Muuta putkilinja tila Luo kopio

Parannettu toiminto Korjaa putkien sidonnaisuus - toiminto kytkee Muuta putkilinja-sta syntynyt virheelliset putket kaivoon
2015-04-10 015.004 1. bugi korjaus, jos TerraPipellä projisoi Streetillä piirrettyyn pituusleikkaukseen putkia, niin sadevesiviemärin kaivoväli ja kaltevuus tulevat oman paikkansa lisäksi myös kadun kaltevuuden kohdalle

2. pituusleikkausmuodossa mahdollisuus eroittaa saman putkityypin vietto ja paineputkia ja laittaa ne eri riveille
2015-02-26 015.003 Korjattu ja täydennetty pituusleikkauksen otsikon muodon määrittelyä, korjattu yhteensopivuutta TerraStreetin kanssa.

Pystyviivojen piirtäminen pituusleikkaukseen, asetuksien määrittely TPipe asetuksista Pituusleikkaus -> Tiedot
2015-02-13 015.001 Käskyyn Piirrä pituusleikkaus lisätty nappu Pinnat

Lisätty asetus (Kaivonumerot lehdelle) laittaa kaivon numeron eteen putkityyppin lyhenne

- kaivon numeron sijainti viiteviivalla kaivon korkeusrivilla

- kaivon automaatinen numerointi ennsimmäisen vapaan numeron tai kaivon ID-numeron kautta

Käskyyn Numeroi kaivot lisätty syöttöpaikka numeron astele ja alkunumeron automaatinen lisäys

Käskyn Hae kaivot tuloslistaan lisätty sarakke Kaivon korkeus

Korjattu vika käskyssa Sijoita putki muoto Viivan valinta ja putken Z laskea pinnasta, missä pintoja on usein
2014-11-20 014.013 Lisätty LandXML Infra3 import/export muotoon InfraCoding ja ProprietaryCoding atribuutit

Asetuksiin lisätty InfraCoding ja ProprietaryCoding määrittely. InfraCoding oletuslistaa tulee ohjelman setup-in mukaan

Putkielementtien InfraCoding arvot lomakkeessa Lisätiedot

InfraCoding muokkaus käskyssä Muuta putkilinja, Muuta alueen putket ja Muuta valitut elementit

Käskyyn Hae elementit lisätty InfraCoding arvot

Käskyyn Hae suunnitelma binäritiedosta muotoon Alue lisätty binäritiedoston sijainnin valinta ja lista löydetyistä tiedostoista

Käskyyn Siirrä kaivo lisätty valintamuoto valitse/osoita
2014-10-22 014.012 Updated command Repair Pipe Link to Manhole
2014-09-24 014.011 Bug fix in LandXML/Infra3 in import, when pipe is linked to manholes in different networks.
2014-04-03 014.002 Inframodel 3 input/output


top

© Terrasolid Oy, 2012-2020
All rights reserved.

Optimized for Firefox 10+, IE 9+, Opera 12+, Chrome 34+
JavaScript must be enabled

Impressum, Disclaimer & Privacy

Last update on this website: 25.09.2020
Last update on this page: 11.09.2019